[2013] Isometric rendering with HTML 5
Izometrické vykreslování v HTML 5

Description in English

Izometric rendering is popular for its simplicity and schematization, esp. for games, but may also serve for data visualization. For more on possibilities provided by legacy technologies, see: http://ondra.zizka.cz/stranky/programovani/web_javascript_ajax_canvas/javascript-isometric-libraries.texy

HTML 5 brings new ways of effective (i.e. with acceptable FPS and feedback) izometric rendering and also detecting the position of mouse cursor in the displayed space.
The goal of the practical part is to develop a generic enginge with these capabilities. Additionally, it could be able to display multiple levels (see X-COM), perhaps with slopes (see OpenTTD).

Description in Czech

Izometrické zobrazení je pro svou jednoduchost a schematičnost oblíbené zejména u her, může ale sloužit i pro vizualizaci dat. Vice o dosavadních možnostech např. zde:

http://ondra.zizka.cz/stranky/programovani/web_javascript_ajax_canvas/javascript-isometric-libraries.texy

S novými možnostmi HTML 5 se také otevírá možnost efektivně (tj. s přijatelnou odezvou) vykreslovat izometrické zobrazení a rozpoznat polohu kurzoru myši v zobrazovaném prostoru.

Cílem praktické části práce je vyvinout obecný engine pro izo vykreslování a detekci pozice kurzoru.

Tags:
canvas, game, html5, javascript, rendering

Comments

Marek Grac

September 29, 2013

Čo by mal byť cieľ práce?

Ondřej Žižka

September 30, 2013

Tuto práci už dělá Antonín Vlček v rámci SOČ.
Cílem praktické části práce je vyvinout obecný engine pro izo vykreslování a detekci pozice kurzoru.