Networking Subsystem Configuration Interface
Rozhraní pro konfiguraci síťových komponent operačního systému

Description in English

 1. Get familiar with different network devices in OS Linux, study their specific attributes with regards to their configuration.

 2. Get familiar with current options of configuring different network devices, firewalls and routing in OS Linux.

 3. Design an extensible object oriented interface allowing the configuration of the networking subsystem, supporting reactive handling of change events.

 4. Based on the created model implement a library interface for selected configuration targets.

 5. Implement a userspace tool using this library.

 6. Evaluate achieved results and propose further improvements.

Description in Czech

 1. Prostudujte vlastnosti různých síťových zařízení v OS Linux, zaměřte
  se na specifické vlastnosti vzhledem k jejich konfiguraci.

 2. Seznamte se se současnými možnostmi síťové konfigurace různých
  síťových zařízení, firewallu a směrování v OS Linux.

 3. Navrhněte rozšiřitelný objektový model pro rozhraní umožňující
  konfiguraci síťového subsystému podporující reaktivní zpracování
  vzniklých událostí.

 4. Implementujte knihovnu rozhraní podle navrhnutého modelu pro vybrané
  objekty konfigurace.

 5. Implementujte uživatelský nástroj používající tuto knihovnu.

 6. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte další rozšíření.

Comments

There are no comments for this article.